☰ Menu
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
Herb Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie

Poniedziałek 13.07.2020

zaawansowane

opisówka do organizacji ZORD

Organizację, kompetencje i zadania ZORD w Koszalinie reguluje Regulamin Organizacyjny ZORD wprowadzony zarządzeniem dyrektora ZORD.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie z dnia 31 sierpnia 2007r.
 
w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego
 
Na podstawie §4 ust. l Statutu Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie (Uchwała nr 101 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koszalinie) zarządzam:
 
§1
Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§2
1.     Zobowiązuję stanowisko sekretariatu do podania zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.
2.     Zobowiązuję stanowisko kadr do odebrania indywidualnych oświadczeń od pracowników o zapoznaniu się z treścią regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia.
 
§3
Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia podaje się do wiadomości pracowników poprzez:
  • pozostawienie w sekretariacie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie jednego egzemplarza Regulaminu do wglądu przez pracowników, "
  • przekazanie jednego egzemplarza Regulaminu zarządowi zakładowej organizacji związkowej działającej w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie,
  • przekazanie jednego egzemplarza Regulaminu do wglądu pracowników stacji kontroli pojazdów u kierownika SKP.
 
§4
1. Regulamin Organizacyjny Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie obowiązuje po upływie 14 dni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników i zastępuje dotychczasowy regulamin organizacyjny.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Dyrektor ZORD
Eugeniusz Romanów
Radca prawny
Tomasz Kruk
Wytworzył:
Wojciech Daszyński
Udostępnił:
Tomasz Kozłowski
(2003-06-27 11:56:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Kozłowski
(2007-11-20 13:48:52)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X