Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
1) ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
3) wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Wytworzył:
Wojciech Daszyński
Udostępnił:
Kozłowski Tomasz
(2003-06-28 10:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowski Tomasz
(2003-06-28 10:49:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki