Aktywa i pasywa


Aktywa i pasywa ZORD  

AKTYWA NA DZIEŃ 31.12.2023r.

 A. Aktywa trwałe

 5 137 008,53 zł

 II. Rzeczowe aktywa trwałe

 5 137 008,53 zł

 

 

 B. Aktywa obrotowe

 1 982 161,18 zł

 

 

 Razem aktywa

7 119 169,71 zł

 

PASYWA NA DZIEŃ 31.12.2023r.

A. Fundusz własny

 6 450 949,93 zł

 

 

 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

    668 219,78 zł

 

 

 Razem pasywa

7 119 169,71 zł

 

Wytworzył:
Bożena Miętkiewicz
Udostępnił:
Kozłowski Tomasz
(2003-06-28 10:09:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowski Tomasz
(2024-02-12 09:36:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki