☰ Menu
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
Herb Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie

Poniedziałek 13.07.2020

zaawansowane

Oferty

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie posiada w swojej strukturze dwie stacje kontroli pojazdów:

 • podstawową w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich 43
 • okręgową w Koszalinie przy ul. Mieszka I 39

Ogłaszamy nabór do pracy na stanowisko kierownika obu stacji kontroli pojazdów.

Miejsce pracy: Koszalin, ul. Mieszka I 39 oraz Batalionów Chłopskich 43

Wymiar pracy: cały etat

Wymagania od kandydata:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisko kierowniczym
 • dyspozycyjność (praca również w soboty)
 • prawo jazdy (co najmniej kat. B)
 • umiejętność czytania aktów prawnych
 • sprawna obsługa komputera
 • złożenie życiorysu zawodowego
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej

Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą. W ofercie należy podać dane kontaktowe w celu szybkiej komunikacji między stronami - mail, telefon

Od osoby wybranej w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy żądać potwierdzenia informacji zawartej w ofercie oraz zaświadczenia o niekaralności.

Termin złożenia ofert: do 19.04.2019r.

Miejsce złożenia ofert: sekretariat Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I 39, 75-124 Koszalin

Wybrane osoby zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Klauzula informacyjna.

Osoby, które złożą ofertę informujemy, że

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Sendlewski mail: iodo@zord.pl
 • Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe tylko w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko,
 • podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda w złożonej ofercie
 • dane osobowe (oferta) będzie przechowywana  do czasu zakończenia rekrutacji
 • po zakończonej rekrutacji oferta zostanie trwale zniszczona
 • będziemy przekazywać Pani / Pana dane instytucjom zewnętrznym tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności oraz za Państwa wiedzą.
 • mają Państwo prawo do:

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b) dostępu do danych osobowych,

c) żądania sprostowania danych osobowych,

d) żądania usunięcia danych osobowych,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) do przenoszenia danych osobowych,

h) wniesienia skargi do organu, tj. przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

 

15.04.2019r.

Dyrektor ZORD

Eugeniusz Romanów


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X